SNG vs Snake – Game 3 | SofM được phép chơi hổ báo và cướp rừng | LPL 04.03.2018

Snake vs TOP – Ván 2 | MVP cho SofM mới đúng | LPL 11/3/2018

SNG vs Snake – Game 1 | SofM có MVP thứ 6 | 04.03.2018

SNG vs Snake – Game 2 | Đầu game SofM bị cướp sạch rừng | LPL 04.03.2018

Snake vs RW | Game 1 – Ăn miếng trả miếng | LPL 16.03.2018

Bấm “ĐĂNG KÝ” để xem video mới nhất của chúng tôi Bấm “ĐĂNG KÝ” để xem video mới nhất của chúng tôi Bấm “ĐĂNG KÝ” để xem video mới nhất của chúng tôi Bấm “ĐĂNG KÝ” để xem video mới nhất của chúng tôi Bấm “ĐĂNG KÝ” để xem video mới nhất của chúng tôi […]