Gà nói sơ bộ qua vài thứ về auto chess | Gasenpai | auto chess | gameplay

Gà nói sơ bộ qua vài thứ về auto chess | Gasenpai | auto chess | gameplay


Đừng quên LIKE SHARE và nhấn SUBSCRIBE ủng hộ Gà nhé 😉

14 thoughts on “Gà nói sơ bộ qua vài thứ về auto chess | Gasenpai | auto chess | gameplay

  1. Có một mẹo là anh nên giữ tiền. Giữ tiền thì sẽ roll ra mấy con ngon. Thường thì giữ từ từ tùy theo điều kiện: 20-50 (Nêm giữ tối đa ở 50 thôi vì giữ hơn tỉ lệ roll vẫn vậy)

  2. Cho hỏi nếu trang bị cho 1 con cấp thấp xong đủ 3 con nó up lever thì còn giữ lại trang bị ko a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *