Gà hướng dẫn căn bản auto chess | Gasenpai | auto chess vn | gameplay

Gà hướng dẫn căn bản auto chess | Gasenpai | auto chess vn | gameplay


Đừng quên LIKE , SHARE và nhấn SUBSCRIBE ủng hộ Gà nhé 😉

18 thoughts on “Gà hướng dẫn căn bản auto chess | Gasenpai | auto chess vn | gameplay

  1. E toàn chơi theo hướng gọi đệ late theo hướng troll warlock max mạnh hầu như chưa thua :v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *